VNGOLI chấp nhận đổi trả hàng không bị hỏng hóc và còn nguyên vỏ sản phẩm chưa bóc.

Thời hạn yêu cầu đổi trả là 5 ngày kể từ sau ngày mua hàng.

Nếu sản phẩm có vấn đề gì, VNGOLI sẽ thu hồi sản phẩm theo chính sách từ nhà phân phối.