Vận chuyển tính phí

Tùy theo số lượng bạn mua nếu đơn vị nhỏ  –  ví dụ 1 gói – Cước phí được tính theo cước phí của các đơn vị vận chuyển
Khi bạn mua số lượng lớn – ví dụ 2 thùng – Cước phí sẽ không tính mà áp dụng theo điều khoản miễn phí vận chuyển

 

Vận chuyển miễn phí

Khi bạn mua số lượng lớn – ví dụ 2 thùng – thì sẽ được miễn phí vận chuyển
Ngoài ra VNGOLI cũng hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho một số mặt hàng nhất định khi mua số lượng ít và một số chương trình ưu đãi phí vận chuyển khác.

Chính sách vận chuyển áp dụng riêng với sản phẩm của CTY Foodeli

Hà Nội miễn phí vận chuyển từ 2 thùng trở lên
Các vùng khác tính phí vận chuyển theo trọng lượng tùy theo đơn vị chuyển phát và miễn phí vc nếu đặt 50 thùng trở lên